-6%
2,350 تومان
-4%

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

حوله 40گرم پاکیزان عمده بسته 100 عددی

2,260 تومان

حوله یکبار مصرف

حوله 90 گرم پاکیزان

3,700 تومان

حوله یکبار مصرف

حوله 65گرم پاکیزان

2,980 تومان