-8%
قیمت اصلی 27,300 تومان بود.قیمت فعلی 25,200 تومان است.
-9%

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان ضدآب TG Med 10*20

قیمت اصلی 21,600 تومان بود.قیمت فعلی 19,600 تومان است.
-20%
قیمت اصلی 14,800 تومان بود.قیمت فعلی 11,900 تومان است.
-24%
قیمت اصلی 19,800 تومان بود.قیمت فعلی 14,980 تومان است.
-16%

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان ضدآب TG Med 10*10

قیمت اصلی 13,200 تومان بود.قیمت فعلی 11,100 تومان است.
-6%

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب حصیری TG Med 10*15

قیمت اصلی 139,000 تومان بود.قیمت فعلی 131,000 تومان است.
-17%

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان ضدآب TG Med 6*8

قیمت اصلی 9,200 تومان بود.قیمت فعلی 7,600 تومان است.
-14%

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان 10*10 TG Med

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,000 تومان است.