-10%

چسب های پزشکی

چسب پانسمان 8*6 TG Med

4,280 تومان
-20%
11,900 تومان
-24%
14,980 تومان
-14%

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان 10*10 TG Med

6,000 تومان
ناموجود

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان 15*10 TG Med

4,500 تومان
ناموجود
18,000 تومان
ناموجود

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان ضدآب TG Med 10*20

14,000 تومان