پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان 15*10 TG Med

3,700 تومان

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان 8*6 TG Med

3,000 تومان

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان ضدآب TG Med 10*25

13,700 تومان

پانسمان و مراقبت از زخم

چسب پانسمان ضدآب TG Med 10*20

10,400 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

باند کشی کاوه 10 سانت

4,290 تومان

پانسمان و مراقبت از زخم

گاز وازلینه شاهد بسته 10 عددی

12,900 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

ویبریل رایا 15 سانت (باند زیر گچ)

17,800 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

ویبریل رایا 10 سانت (باند زیر گچ)

8,400 تومان