خرید و معرفی انواع سرنگ های موجود در باند پیچی

در ابتدا به یک توضیح مختصر راجب خود سرنگ بپردازیم٬ اینکه سرنگ چیست و از چه اجزایی ساخته شده و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد.

زمانی که بخواهیم یک ماده یا دارو را به بدن تزریق نماییم از سرنگ استفاده میکنیم، این ابتدایی ترین و شایع ترین استفاده از سرنگ است. گرچه در زمینه ها و صنعت های دیگر نیز استفاده از سرنگ به کرات دیده می شود اما هدف اصلی ساخت سرنگ استفاده در صنعت پزشکی و درمان است.

سرنگ از ۳ قسمت به نام های:  1.سیلندر یا پیستون 2.محفظه پیستون (قسمت مندرج شده) 3.سرسوزن تشکیل شده است.

سرنگ لوئر لاک یا سرنگ پیچی

هنگامی که سرسوزن با یک پیچ به بدنه سرنگ متصل می گردد و در اصطلاح قفل (لاک) می شود به آن سرنگ سرنگ لوئر لاک می گویند. ویژگی بارز این سرنگ ها این است که در طول تزریق سرسوزن به هیچ عنوان از بدنه جدا نمی شود و ضمن اینکه از نشت هرگونه مواد نیز جلوگیری می نماید.

سرنگ لوئر اسلیپ

سرنگ های لوئر اسلیپ برعکس سرنگ های لوئر لاک می باشند و در واقع سرسوزن به طور قائم و یا یک فشار ساده به بدنه متصل می گردند. در سرنگ های لوئر اسلیپ احتمال جدا شدن سرسوزن از بدنه در طول تزریق هست.

سرنگ ۱۰ میل لوئرلاک مخصوص شست وشو

از این سرنگ در شست وشو بخصوص در دنداپزشکی استفاده می شود. سوزن آن از نوع کند می باشد تا باعث جراحت نشود و به صورت لوئرلاک پیج می شود.

سرنگ انسولین

سرنگ انسولین که مختص بیماران انسولینی است برای تزریق انسولین به زیر جلد به کار می رود. خود سرنگ انسولین نیزبه چند نوع تقسیم می شود.

سرنگ انسولین لوئرلاک‌: سرسوزن با یک پیج به بدنه متصل  و قفل می شود.

سرنگ انسولین لوئر اسلیپ: سرسوزن با یک فشار و به طور قائم به بدنه وصل می شود.

سرنگ انسولین یکپارچه ( یونی بادی): در واقع سرسوزن و بدنه به هم متصل و یکپارچه هستند.

 سرنگ انسولین شیشه ای: بدنه و یا درواقع محفظه پیستون این سرنگ از جنس شیشه می باشد. در زمانی که دارو با پلاستیک دچار تداخل و تغییرات شوند از سرنگ شیشه ای استفاده می شود. ویژگی بارز دیگر این سرنگ این است که کیفیت بسیار مطلوب تر و با دوام تری نسبت به سرنگ های پلاستیکی دارند و حتی می توان آن را با دستگاه اتو کلا آن را مجدد استریل نمود و از آن استفاده کرد.

تقسیم بندی دیگر کلی که در سرنگ ها انجام می شود بر اساس میل ودر واقع گنجایش آنان است.

در واقع در بازار هم براساس: 1.سرنگ 2. میل آن اسم گذاری و خرید و فروش می شوند. به طور مثال سرنگ ۵ میل٬ ۳میل٬ ۱۰ میل و غیره…

در بعضی موارد هم سرسوزن سرنگ ها نیز بر اساس گیج هایشان نیز به خصوص در سرنگ های انسولین  در نام گذاری دخالت دارند. به طور مثال سرنگ ۱ میل انسولین گیج ۲۹ یا سرنگ لوئر لاک ۱ میل گیج ۲۷

سر سوزن ها را براساس طول و قطرشان تقسیم بندی می نمایند که به آن گیج می گویند. طول سرسوزن ها از ۴ تا ۳۲ میل است و گیج ها بر اساس قطر سرسوزن از ۱۶ تا ۳۲ می باشند. درواقع هرچه این عدد بزرگ تر باشد قطر سوزن کوچک تر و نازک تر می باشد. در تزریقات عضلانی از گیج های پایین تر و در تزریقات زیر جلدی و ظریف تر از گیج های بالاتر استفاده می شود.