ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

سینوس شور فی تی کو F.T.E CO

48,700 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

کرم ماساژ و ضد درد بدن ویشکا

55,000 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

باند کشی کاوه 10 سانت

4,600 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

ویبریل رایا 15 سانت (باند زیر گچ)

15,400 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

ویبریل رایا 10 سانت (باند زیر گچ)

10,900 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

کمپرس سرد و گرم 25*15 سانت (آیس پک)

3,500 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

کمپرس سرد و گرم 11*15 سانت (آیس پک)

2,700 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

عصا دستی چوبی مدل پیچ

120,000 تومان