ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

باند کشی کاوه 10 سانت

4,290 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

ویبریل رایا 15 سانت (باند زیر گچ)

17,800 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

ویبریل رایا 10 سانت (باند زیر گچ)

8,400 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

کمپرس سرد و گرم 25*15 سانت (آیس پک)

3,500 تومان
در انبار موجود نمی باشد

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

کمپرس سرد و گرم 11*15 سانت (آیس پک)

2,700 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

عصا دستی چوبی مدل پیچ

120,000 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

عصا دستی چوبی مدل زنبوری

120,000 تومان

ارتوپدی، توانبخشی و فیزیوتراپی

بالش دور گردن

88,000 تومان