البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند معطر کواف ۳۰ عددی

35,000 تومان
-7%
13,900 تومان
-11%

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند کوتاه یکبار مصرف دندانپرشکی

16,000 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند یکبارمصرف ۱۲ عددی بهتک

6,300 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند یکبارمصرف ۳۶ عددی بهتک

18,000 تومان