-4%
18,200 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند معطر کواف ۳۰ عددی

40,000 تومان
-7%
13,900 تومان
-11%

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند کوتاه یکبار مصرف دندانپرشکی

16,000 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند یکبارمصرف ۱۲ عددی بهتک

6,300 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

پیشبند یکبارمصرف ۳۶ عددی بهتک

19,000 تومان