البسه بیمارستانی یکبار مصرف

ملحفه یکبارمصرف عرض 80 سانت

18,900 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

ملحفه یکبارمصرف عرض 60 سانت

14,450 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

کلاه آکاردئونی یکبارمصرف ATS

26,700 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

گان آرایشگاهی کوتاه

5,800 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

دمپایی یکبار مصرف

3,650 تومان

البسه بیمارستانی یکبار مصرف

کاور کفش بسته ۱۰۰ جفتی

35,000 تومان